JavaScript - 要素を取得する: ParentNode.lastElementChild

要素を取得する: ParentNode.lastElementChild

ParentNode.lastElementChild プロパティは、最後の子要素ノードの Element を返します。存在しない場合は、null を返します。

<ul id="foo">
  <li>First  (1)</li>
  <li>Second (2)</li>
  <li>Third  (3)</li>
</ul>

var foo = document.getElementById('foo');
console.log(foo.lastElementChild.textContent); // Third  (3)
ParentNode.lastElementChild プロパティ